Zwalczanie wirusa choroby Aujeszkyego - nowe decyzje

Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włocławku informuje, że na terenie powiatu włocławskiego prowadzony jest program zwalczania wirusa choroby Aujeszkyego. W związku z możliwością uznania powiatu włocławskiego za region wolny od wirusa choroby Aujeszkego Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włocławku wystąpił z wnioskiem o wpisanie powiatu włocławskiego do wykazu regionów wolnych od wirusa choroby Aujeszkyego u świń.

Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włocławku wydał decyzje administracyjne uznające stada świń w powiecie włocławskim za urzędowo wolne od wirusa choroby Aujeszkyego, które należy odbierać w Powiatowym Inspektoriacie Weterynarii we Włocławku, ul. Planty 18. Uznanie stada świń za urzędowo wolne od wirusa choroby Aujeszkyego wiąże się z przestrzeganiem zasad przemieszczania oznakowanych świń oraz materiału biologicznego w regionie wolnym od wirusa choroby Aujeszkyego.

  1. Do stada uznanego za urzędowo wolne od wirusa choroby Aujeszkyego mogą być wprowadzone świnie oraz ich materiał biologiczny za stada o statusie urzędowo wolnym od wirusa choroby Aujeszkyego pochodzące z regionu uznanego za wolny od wirusa Aujeszkyego.
  2. Po upływie 60 dni kalendarzowych od dnia wpisu regionu do wykazu regionów wolnych od wirusa choroby Aujeszkyego do stada uznanego za urzędowo wolne od wirusa choroby Aujeszkyego mogą być wprowadzane świnie oraz ich materiał biologiczny ze stada o statusie wolnym lub urzędowo wolnym od wirusa choroby Aujeszkyego pochodzące z regionu prowadzącego program zwalczania pod warunkiem, że świnie przed wprowadzeniem do stada zostaną poddane przynajmniej dwukrotnemu badaniu w kierunku wykrywania wirusa choroby Aujeszkyego i uzyskają ujemne wyniki badań. Odstęp między badaniami powinien wynosić przynajmniej 30 dni a drugie badanie powinno być wykonane najpóźniej 15 dni przed wysyłką.
  3. W przypadku wprowadzenia do stada uznanego za urzędowo wolne od wirusa choroby Aujeszkyego świń lub materiału biologicznego nie zaopatrzonych w świadectwo zdrowia Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włocławku uzna takie stado za podejrzane zakażenie wirusem choroby Aujeszkyego a ponadto nakaże przeprowadzenie badań wyjaśniających na koszt właściciela stada.
  4. Świnie ze stada uznanego urzędowo wolne od wirusa choroby Aujeszkyego mogą być transportowane bezpośrednio do rzeźni bez świadectwa zdrowia pod warunkiem, że środek transportu, którym będą przewożone zwierzęta na obszarze regionu wolnego nie będzie poruszał się po drogach w gospodarstwie, oraz żadne świnie nie będą załadowane ani rozładowywane ze wyjątkiem rozładunku w rzeźni.

metryczka


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włocławku (25 marca 2013)
Opublikował: Wojciech Przybysz (25 marca 2013, 13:53:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1231