Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Lubraniec na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028


                                                    OGŁOSZENIE
                        o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu                                               „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Lubraniec na lata 2021-2024         z perspektywą do roku 2028”                                                                                           Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020, poz. 1219 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn.zm.),
zawiadamiamy o opracowaniu i wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Lubraniec na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028” w dniach od 20.08.2021 r. do dnia 09.09.2021 r.
Dokument zostanie wyłożony w ww. dniach, do publicznego wglądu w Urzędzie Miejskim w Lubrańcu, ul. Brzeska 49, 87-890 Lubraniec w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: http://www.bip.lubraniec.pl/
Wszyscy mieszkańcy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu.
Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej, w siedzibie Urzędzie Miejskim w Lubrańcu lub drogą poczty elektronicznej na adres  urzad@lubraniec.pl do dnia 09.09.2021 r.
Wnioski zgłoszone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.


pos Lubraniec (2190kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (19 sierpnia 2021)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (19 sierpnia 2021, 10:35:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 353