RG.6220.37.2.2013

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)

                                                     Burmistrz Lubrańca
                              podaje do publicznej wiadomości informacje o:

- wydanej w dniu 04 listopada 2014 roku na wniosek

Pana Andrzeja Łykowskiego Firma Remontowo - Budowlana "Anbud' ul. Dworcowa 23a, 62 - 230 Witkowo o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej o łącznej mocy 3000 kW, składającej się z jednej siłowni o mocy 3000 kW i maksymalnej wysokości 190 n.p.t. wraz z siecią kablową zasilającą niskiego i średniego napięcia, zlokalizowaną w miejscowości Lubraniec Parcele, gm. Lubraniec, powiat włocławski na działce oznaczonej nr 201/5 obręb Lubraniec Parcele
- możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubrańcu ulica Brzeska 49 pokój nr 29 Ip w godzinach pracy urzędu tj. 8.00-16.00
decyzja (9236kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (5 listopada 2014)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (5 listopada 2014, 12:50:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 709