RG.6220.1.2018.DG


Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) stosownie do art. 71,72 ust.1 pkt. 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405).
    
                                 zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: " Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska – Koło od km 0+000 do km 29+14 (istniejący km na drodze około 29+023).


zawiadomienie (24kB) plik

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (9 sierpnia 2018)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (9 sierpnia 2018, 12:08:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 167