Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej: działka nr 694/29 o powierzchni 10,2553 ha położonej w obrębie Miasto Lubraniec

Burmistrz Lubrańca 
ogłasza :

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka nr 694/29 o powierzchni 10,2553 ha położonej w obrębie Miasto Lubraniec, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta Nr WL1W/00036381/0. 
 1. Działka nie ma sporządzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 2. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubraniec, nieruchomość znajduje się w strefie produkcyjno-usługowej (Iva) i stanowi teren zabudowy produkcyjno-usługowej. 
 3. Na działce składowane są zużyte opony do utylizacji przez nabywcę działki. 
 4. Cena wywoławcza: 2.600.000,00 zł 
 5.  Wysokość wadium: 260.000,00 zł 
 6. Wadium należy wpłacić w pieniądzu (PLN) w terminie do 23 września 2022 r. w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 13.00 lub na konto nr 95955900040000304320000004 w Banku Spółdzielczym w Lubrańcu. 
 7. Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na konto. 
 8. Przetarg odbędzie się dnia 29 września 2022 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubrańcu przy ul. Brzeskiej 49. 
 9. W przypadku wygrania przetargu a nie zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z regulaminem przetargu wadium ulega przepadkowi na rzecz Urzędu Miejskiego. 
 10. Komisja zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny. 
 11. Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie przetargu, z którym zapoznać się można w Urzędzie Miejskim, pok. nr 8, bądź tel. 54-286 24 98.
Poniżej do pobrania:

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Słowińska (15 lipca 2022)
Opublikował: Wojciech Przybysz (15 lipca 2022, 12:35:05)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (30 września 2022, 15:31:31)
Zmieniono: publikacja rozstrzygnięcia postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 367