Wykaz nieruchomości według ewidencji gruntów przeznaczonych do sprzedaży.

BURMISTRZ LUBRAŃCA


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2014, poz. 518)

podaje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości wg. ewidencji gruntów przeznaczonych do sprzedaży:

  1. Przedmiotem sprzedaży jest działka gruntu, oznaczona numerem 496 o powierzchni 190 m2 położona w miejscowości Lubraniec, gmina Lubraniec, obręb geodezyjny Miasto Lubraniec. Dla ww. działki urządzona jest w Sądzie Rejonowym we Włocławku księga wieczysta nr WL1W/00045242/0. Ww. nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest na cele mieszkaniowo-usługowe o przewadze budownictwa jednorodzinnego. Operat szacunkowy nieruchomości wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 5.700,00zł. (słownie: pięć tysięcy siedemset złotych 00/100) Nabywcą ww. nieruchomości jest właściciel nieruchomości przyległej
  2. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu
  3. Informacje o nieruchomości można uzyskać w UM w Lubrańcu w godzinach urzędowania pok.nr 8.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca mgr inż. Krzysztof Wrzesiński (30 marca 2015)
Opublikował: Wojciech Przybysz (30 marca 2015, 15:02:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1126