Licytacyjny przetarg nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni 102,5 m2

BURMISTRZ LUBRAŃCA
OGŁASZA
 1. Licytacyjny przetarg nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni 102,5 m2 położonego w Lubrańcu przy ul. Sportowej 8.
 2. Cena wywoławcza 1 m2 wynosi 2,00zł. - netto.
 3. Przetarg odbędzie się dnia 14 lutego 2013 roku (środa) o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubrańcu przy ul. Brzeskiej 49.
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 50,00zł. (słownie: pięćdziesiąt złotych), które należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego do dnia 11 lutego 2013 roku do godz. 13.00 lub dokonanie wpłaty na rachunek bankowy BS Lubraniec nr 95955900040000304320000004 w terminie do 11 lutego 2013 roku (decyduje data wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego)
 5. W przypadku wygrania przetargu a nie zawarcia umowy dzierżawy zgodnie z regulaminem przetargu wadium ulega przepadkowi na rzecz Urzędu Miejskiego.
 6. Komisja zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.
 7. Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie przetargu, z którym zapoznać się można w Urzędzie Miejskim pok. Nr 8.

Rozstrzygniecie postępowania


Burmistrz Lubrańca zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku (Dz.U.  z dnia 22 września 2004 roku Nr 207, poz. 2108) podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku nieograniczonego publicznego przetargu przeprowadzonego w dniu 14 lutego 2013 roku dotyczącego dzierżawy lokalu użytkowego o powierzchni 102,5 m2 usytuowanego w budynku położonym w Lubrańcu przy ul. Sportowej 8.

 1. Do uczestniczenia w przetargu dopuszczona została jedna osoba.
 2. Cena wywoławcza działki wynosiła  2,00zł. za 1m2.
 3. Najwyższa cena uzyskana w przetargu wyniosła 4,00 zł. za 1m2, do ceny doliczony został podatek VAT w wysokości 23%.
 4. Lokal użytkowy o powierzchni 20,13m2 usytuowany w budynku położonym w Lubrańcu przy ul. Sportowej 8 wydzierżawiła Pani Jolanta Gołębiowska za cenę 4,00zł za 1 m2

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (14 stycznia 2013)
Opublikował: Wojciech Przybysz (14 stycznia 2013, 14:23:34)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (20 lutego 2013, 09:35:27)
Zmieniono: publikacja rozstrzygnięcia postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1768