wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oznaczonej numerem 148/16

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC

Na podstawie art . 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku /tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603./ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości wg. ewidencji gruntów.

  1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa rolna oznaczona numerem 148/16 o powierzchni 0,5986 ha położona w Siemnówku gm. Lubraniec.
  2. Dla w/w nieruchomości urządzona jest w Sądzie Rejonowym we Włocławku księga wieczysta nr KW 48294. 
  3. W/w działka w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Lubraniec stanowi teren rolny. Operat szacunkowy ww. działki wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 16.660,00 zł.(szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt zł. 00/100) 
  4. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu. Informacje o nieruchomości można uzyskać w UGiM w Lubrańcu w godzinach urzędowania pok. nr 10.
Ogłoszenie wywieszono dnia 12.11.2010r.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec (12 listopada 2010)
Opublikował: Wojciech Przybysz (12 listopada 2010, 08:51:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2538