Wykaz nieruchomości wg. ewidencji gruntów przeznaczonej do sprzedaży.

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości :

Wykaz nieruchomości wg. ewidencji gruntów przeznaczonej do sprzedaży.

  1. Przedmiotem sprzedaży jest lokal użytkowy o powierzchni 12,0 m2 wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 102/1 wynoszącej 26/1000 części.
  2. Nieruchomość położona jest w Dąbiu Kujawskim gm. Lubraniec. Dla w/w działki urządzona jest w Sądzie Rejonowym we Włocławku księga wieczysta nr 55791.
  3. W/w nieruchomość w nieobowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona była pod oświatę i wychowanie. 
  4. Operat szacunkowy lokalu użytkowego wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 1.652,00 zł. /jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt dwa zł./ 
  5. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu. 
  6. Informacje o nieruchomościach można uzyskać w UGiM w Lubrańcu w godzinach urzędowania pok. nr 10.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec (24 maja 2010)
Opublikował: Wojciech Przybysz (24 maja 2010, 15:30:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1992