Trzeci licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC
OGŁASZA

  1. Trzeci licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej położonej w Dąbiu Kujawskim, na działce oznaczonej numerem 102/6 o powierzchni 15491 m2 w tym budynek o powierzchni 820,10 m2.
  2. Dla w/w działki urządzona jest księga wieczysta nr 48293. 
  3. Przetarg odbędzie się dnia 9 grudnia 2009 roku o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu przy ul. Brzeskiej 49. 
  4. Cena wywoławcza wynosi 370 000,00 złotych (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych) 
  5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 70 000,00 zł. (słownie:siedemdziesiąt tysięcy złotych), które należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy i Miasta do dnia 4 grudnia 2009 roku do godz. 13:00 lub dokonanie wpłaty na rachunek bankowy BS Lubraniec nr 95955900040000304320000004 w terminie do 4 grudnia 2009 roku (decyduje data wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy i Miasta) 
  6. W przypadku wygrania przetargu a nie zawarcia aktu notarialnego zgodnie z regulaminem przetargu wadium ulega przepadkowi na rzecz Urzędu Gminy i Miasta. 
  7. Komisja zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny. 
  8. Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie przetargu, z którym zapoznać się można w Urzędzie Gminy i Miasta pok. nr 9.
Rozstrzygnięcie postępowania:

Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku (Dz.U. z dnia 22 września 2004 roku Nr 207, poz. 2108 ) podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku nieograniczonego publicznego przetargu ustnego przeprowadzonego w dniu 9 grudnia 2009 r. dotyczącego sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej na działce oznaczonej numerem 102/6 o powierzchni 15491m2 położonej Dąbiu Kujawskim dla której urządzona jest księga wieczysta nr 48293.
  1. Do uczestniczenia w przetargu dopuszczona została 1 osoba, która w wyznaczonym terminie nie przystąpiła do przetargu.
  2. W związku z powyższym przetarg nie doszedł do skutku.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz G. i M. Krzysztof Wrzesiński (11 listopada 2009)
Opublikował: Wojciech Przybysz (6 listopada 2009, 15:38:03)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (14 grudnia 2009, 12:02:43)
Zmieniono: rozstrzygnięcie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2162