Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC
OGŁASZA

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej położonej w Dąbiu Kujawskim, na działce oznaczonej numerem 102/6 o powierzchni 15491 m2.

Dla w/w działki urządzona jest księga wieczysta nr 48293.

Przetarg odbędzie się dnia 12 sierpnia 2009 roku o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu przy ul. Brzeskiej 49

Cena wywoławcza wynosi 600 000,00 złotych (słownie:sześćset tysięcy złotych)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 120 000,00 zł. (słownie:sto dwadzieścia tysięcy złotych), które należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy i Miasta do dnia 07 sierpnia 2009 roku do godz. 13:00 lub dokonanie wpłaty na rachunek bankowy:

BS Lubraniec nr 95955900040000304320000004

w terminie do 07 sierpnia 2009 roku (decyduje data wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy i Miasta)

W przypadku wygrania przetargu a nie zawarcia aktu notarialnego zgodnie z regulaminem przetargu wadium ulega przepadkowi na rzecz Urzędu Gminy i Miasta.

Komisja zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie przetargu, z którym zapoznać się można w Urzędzie Gminy i Miasta pok. Nr 9.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz G. i M. Krzysztof Wrzesiński (26 maja 2009)
Opublikował: Wojciech Przybysz (26 maja 2009, 12:32:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2150