otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Burmistrz Lubrańca 

działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 32, art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 13, art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057)
ogłasza: 

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓREJ MOWA W ART. 14 UST. 1* / 2* USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (1819kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (18 listopada 2020)
Opublikował: Wojciech Przybysz (18 listopada 2020, 13:10:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 34