otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Burmistrz Lubrańca

działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 32, art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 13, art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 450 z późn. zm.)

ogłasza :

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓREJ MOWA W ART. 14 UST. 1* / 2* USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (130kB) pdf

Regulamin pracy Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani w roku 2019

Rozstrzygnięcie postępowania

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (15 listopada 2018)
Opublikował: Wojciech Przybysz (15 listopada 2018, 15:00:20)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (21 grudnia 2018, 13:10:57)
Zmieniono: publikacja rozstrzygnięcia postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 366