otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Burmistrz Lubrańca

działając na podstawie  art. 4 ust.1 pkt 32,  art. 5 ust. 2 pkt 1,  art. 11 ust. 2, art. 13,  art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 z późn. zm.)

ogłasza :

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Regulamin pracy Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani w roku 2017

metryczka


Wytworzył: Jacek Kowalewski - Pełniący funkcję Burmistrza Lubrańca (25 listopada 2016)
Opublikował: Wojciech Przybysz (25 listopada 2016, 16:07:18)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (23 grudnia 2016, 13:58:12)
Zmieniono: publikacja rozstrzygnięcia postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 543