otwarty konkurs ofert na wsparcie realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku

Burmistrz Lubrańcadziałając na podstawie art.4 ust.1 pkt 17, art.5 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 13, art. 14 i art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 1118 z późn. zm.) oraz uchwały nr XII/80/2015 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Lubraniec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

ogłasza:

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku.

Wzór oferty realizacji zadania publicznego (119kB) word


Regulamin pracy Komisji konkursowej oraz powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016

Rozstrzygnięcie postępowania

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca mgr inż. Krzysztof Wrzesiński (9 lutego 2016)
Opublikował: Wojciech Przybysz (9 lutego 2016, 14:33:42)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (16 marca 2016, 08:33:49)
Zmieniono: publikacja rozstrzygnięcia otwartego konkursu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 849