otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Burmistrz Lubrańca
 
działając  na podstawie  art. 4 ust.1 pkt 32,  art. 5 ust. 2 pkt 1,  art. 11 ust. 2,  art. 13,  art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 z późn. zm.), uchwały Nr XXXII/356/2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Lubraniec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok

ogłasza :

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca mgr inż. Krzysztof Wrzesiński (21 listopada 2014)
Opublikował: Wojciech Przybysz (21 listopada 2014, 19:17:25)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (31 grudnia 2014, 11:14:27)
Zmieniono: publikacja rozstrzygnięcia postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1028