otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2014 roku w zakresie: upowszechnianie kultury

Burmistrz Lubrańca

działając na podstawie art.4 ust.1 pkt. 16 art. 5 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, art. 11 ust. 2, art. 13, art. 14 i art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr  234 poz.1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIV/278/2013roku Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Lubraniec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.
 
ogłasza :

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2014 roku w zakresie upowszechnianie kultury

Regulamin pracy Komisji konkursowej oraz powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury

rozstrzygnięcie postępowania

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca - mgr inż. Krzysztof Wrzesiński (6 sierpnia 2014)
Opublikował: Wojciech Przybysz (6 sierpnia 2014, 12:54:26)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (19 września 2014, 13:43:24)
Zmieniono: publikacja rozstrzygnięcia postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1163