otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Burmistrz Lubrańca
 
działając  na podstawie  art. 4 ust.1 pkt 32,  art. 5 ust. 2 pkt 1,  art. 11 ust. 2,  art. 13,  art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), uchwały Nr XXIV/278/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Lubraniec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
 
 
ogłasza :

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (23 grudnia 2013)
Opublikował: Wojciech Przybysz (23 grudnia 2013, 21:16:17)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (31 stycznia 2014, 14:23:21)
Zmieniono: publikacja rozstrzygnięcia postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1258