otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2012 roku w zakresie: wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii

Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec

działając  na podstawie  art. 4 ust.1 pkt 32,  art. 5 ust. 2 pkt 1,  art. 11 ust. 2,  art. 13,  art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), uchwały Nr VIII/98/2011 Rady Miejskiej  w Lubrańcu z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy  i Miasta Lubraniec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok
 
ogłasza :

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec (23 grudnia 2011)
Opublikował: Wojciech Przybysz (23 grudnia 2011, 12:25:35)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (13 lutego 2012, 15:50:03)
Zmieniono: publikacja rozstrzygnięcia postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1533