II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury

Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec

działając na podstawie art.4 ust.1 pkt. 16, art.5 ust. 1, ust. 2 pkt.1, art. 11 ust. 2, art. 13, art. 14 i art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr  234 poz.1536) oraz Uchwały Nr XLI/338/2010 Rady Miejskiej Lubrańcu z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Lubraniec na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

ogłasza :metryczka


Wytworzył: Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec (20 października 2011)
Opublikował: Wojciech Przybysz (20 października 2011, 15:32:14)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (30 listopada 2011, 21:49:15)
Zmieniono: publikacja rozstrzygnięcia postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1507