Otwarty konkurs ofert w 2010 roku.

Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 32, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 13, art. 14 i art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873, ze zm.[1]). ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2010 roku w zakresie: wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii:metryczka


Wytworzył: Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec (12 maja 2010)
Opublikował: Wojciech Przybysz (13 maja 2010, 08:36:36)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (25 czerwca 2010, 13:22:44)
Zmieniono: publikacja rozstrzygnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1822