Zarządzenie nr 75/2020Burmistrza Lubrańcaz dnia 26 października 2020w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy gminy Lubraniec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021"

Zarządzenie nr 75/2020
Burmistrza Lubrańca
z dnia 26 października 2020


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy gminy Lubraniec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021"

Zarządzenie Nr 75/2020 Burmistrza Lubrańca z dnia 26 października 2020 r. w sprawie przeprowadzeni konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 'Rocznego programu współpracy gminy Lubraniec z organizacjami pozarządowymi (295kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Ptaszyńska (26 października 2020, 11:13:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 556