Strona główna  >  Uchwały  >  2013

Uchwały z 2013 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 83) starsze uchwały »Uchwała nr XXV/294/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 grudnia 2013


w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Lubrańcu na I półrocze 2014 roku

Uchwała nr XXV/293/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 grudnia 2013


w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Biernatki

Uchwała nr XXV/292/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 grudnia 2013


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2014

Uchwała nr XXV/291/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 grudnia 2013


uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2014 - 2020

Uchwała nr XXV/290/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 grudnia 2013


uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2010 - 2015 dla Gminy Lubraniec

Uchwała nr XXV/289/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 grudnia 2013


przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Uchwała nr XXV/288/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 grudnia 2013


zmieniająca uchwałę Nr XVIII/209/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok

Uchwała nr XXV/287/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 grudnia 2013


zmieniająca uchwałę Nr XVIII/208/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2013 - 2020

Uchwała nr XXIV/286/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 12 grudnia 2013


w sprawie umów najmu na czas określony powyżej trzech lat

Uchwała nr XXIV/285/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 12 grudnia 2013


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej przez Gminę Lubraniec Powiatowi Włocławskiemu na realizację zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2912C Bielawy – Kazanie – Sokołowo od km 0+000 do km 3+964 ”

Uchwała nr XXIV/284/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 12 grudnia 2013


w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/240/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu pn. „ Przebudowa ciągu komunikacyjnego Dobierzyn - Bielawy – Kazanie – Sokołowo ”

Uchwała nr XXIV/283/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 12 grudnia 2013


w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała nr XXIV/282/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 12 grudnia 2013


w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubraniec

Uchwała nr XXIV/281/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 12 grudnia 2013


w sprawie szczegółowego świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XXIV/280/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 12 grudnia 2013


w sprawie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XXIV/279/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 12 grudnia 2013


w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubraniec

Uchwała nr XXIV/278/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 12 grudnia 2013


w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Lubraniec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

Uchwała nr XXIV/277/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 12 grudnia 2013


zmiana uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze Gminy Lubraniec

Uchwała nr XXIV/276/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 12 grudnia 2013


zmieniająca uchwałę Nr XVIII/209/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok

Uchwała nr XXIV/275/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 12 grudnia 2013


w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania w zakresie wykonania inwestycji przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 83) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij