NULL string(0) ""

Uchwała nr XIV/96/2007Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 27 grudnia 2007w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rokNa podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity z 2007 roku Dz. U. Nr 70,poz. 473 ) i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm. )

Uchwała nr XIV/96/2007
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 27 grudnia 2007


w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity z 2007 roku Dz. U. Nr 70,poz. 473 ) i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm. )


UCHWAŁA Nr XIV/ 96 /2007 (107kB) pdf

Uzasadnienie do uchwały (85kB) pdf

Załącznik do uchwały MIEJSKO - GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY I MIASTA LUBRANIEC NA 2008 rok (181kB) pdf

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (4 lutego 2008, 11:21:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1873