NULL string(0) ""

Uchwała nr XIII/91/2007Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 22 listopada 2007w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za dostawy wody i odbiór ścieków realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Lubrańcu.Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami 1) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006 roku Nr 123, poz.858 ), po wykazaniu przez Zakład Usług Komunalnych w Lubrańcu kosztów zweryfikowanych przez Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec pod względem celowości ich ponoszenia

Uchwała nr XIII/91/2007
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 22 listopada 2007


w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za dostawy wody i odbiór ścieków realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Lubrańcu.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami 1) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006 roku Nr 123, poz.858 ), po wykazaniu przez Zakład Usług Komunalnych w Lubrańcu kosztów zweryfikowanych przez Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec pod względem celowości ich ponoszenia


UCHWAŁA Nr XIII/91/2007 (78kB) pdf

Uzasadnienie (73kB) pdf

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW (98kB) pdf

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (3 stycznia 2008, 10:21:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2432