NULL string(0) ""

Uchwała nr XIII/86/2007 Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 22 listopada 2007zmieniająca uchwałę Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2007 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.1 ) oraz art. 165, 182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. 2 )

Uchwała nr XIII/86/2007
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 22 listopada 2007


zmieniająca uchwałę Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.1 ) oraz art. 165, 182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. 2 )


Uchwała Nr XIII/86/2007 (96kB) pdf

Uzasadnienie (119kB) pdf

Załącznik nr 1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK (84kB) pdf

Załącznik nr 2 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK (82kB) pdf

Załącznik nr 3 LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2007 – 2009 (102kB) pdf

Załącznik 3a Zadania inwestycyjne w 2007 r. (94kB) pdf

Załącznik Nr 4 Wydatki na programy i realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (82kB) pdf

Załącznik nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r. (72kB) pdf

Załącznik nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007 r. (66kB) pdf

Załącznik nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r. (69kB) pdf

Załącznik Nr 8 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r. (61kB) pdf

Załącznik nr 9 Dotacje przedmiotowe i celowe na finansowanie inwestycji dla zakładu budżetowego w 2007 r. (57kB) pdf

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (3 stycznia 2008, 09:18:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1805