NULL string(0) ""

Uchwała nr XII/82/2007Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 30 października 2007w sprawie nadania tytułu „ Zasłużony dla Gminy i Miasta Lubraniec ”.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz § 2 pkt. 1 Regulaminu zasad i trybu nadawania tytułów: 1) „ Zasłużony dla Gminy i Miasta Lubraniec ”,2) „ Honorowy Obywatel Miasta Lubrańca ” stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIII/168/2004 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 26 października 2004 roku

Uchwała nr XII/82/2007
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 30 października 2007


w sprawie nadania tytułu „ Zasłużony dla Gminy i Miasta Lubraniec ”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz § 2 pkt. 1 Regulaminu zasad i trybu nadawania tytułów: 1) „ Zasłużony dla Gminy i Miasta Lubraniec ”,2) „ Honorowy Obywatel Miasta Lubrańca ” stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIII/168/2004 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 26 października 2004 rokuRADA MIEJSKA
u c h w a l a:

§ 1

Na wniosek Kapituły nadać tytuł „ Zasłużony dla Gminy i Miasta Lubraniec ” Panu Julianowi Pawłowskiemu zam. Lubraniec.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Ryszard Czynszak


UZASADNIENIE
do uchwały Rady Miejskiej Nr XII/82/2007 z dnia 30 października 2007 r.


W związku z pozytywną opinią Kapituły wniosku złożonego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Lubrańcu w sprawie nadania tytułu „ Zasłużony dla Gminy i Miasta Lubraniec ” Panu Julianowi Pawłowskiemu, w myśl art. 18 ust. 2 pkt. 14 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz § 2 pkt. 1 Regulaminu zasad i trybu nadawania tytułów :

1) „ Zasłużony dla Gminy i Miasta Lubraniec ”,

2) „ Honorowy Obywatel Miasta Lubrańca ” stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIII/168/2004 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 26 października 2004 roku przedkładam Wysokiej Radzie uchwałę w sprawie nadania tytułu „ Zasłużony dla Gminy i Miasta Lubraniec ” prosząc o jej podjęcie.

B U R M I S T R Z
Gminy i Miasta
mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (17 grudnia 2007, 09:16:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2215