NULL string(0) ""

Uchwała nr L/455/2023Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 21 listopada 2023zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytkówNa podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm. w związku z art. 7 ust. 1 pkt 9 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.

Uchwała nr L/455/2023
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 21 listopada 2023


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm. w związku z art. 7 ust. 1 pkt 9 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.


Uchwała Nr L/455/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w. (128kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 2023 poz. 7219 z dnia 2023-11-28

metryczka


Opublikował: Anna Ptaszyńska (24 listopada 2023, 08:40:39)

Ostatnia zmiana: Anna Ptaszyńska (28 listopada 2023, 14:04:19)
Zmieniono: publikacja inf. o publikacji w Dz. U.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 82