NULL string(0) ""

Uchwała nr XLVIII/441/2023Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 27 września 2023zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023Na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 93 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm. i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1939 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.

Uchwała nr XLVIII/441/2023
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 27 września 2023


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023

Na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 93 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm. i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1939 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.


Uchwała Nr XLVIII/441/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023 (265kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Ptaszyńska (28 września 2023, 12:43:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 67