NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVIII/282/2021Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 29 grudnia 2021w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rokNa podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2050 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.

Uchwała nr XXVIII/282/2021
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 29 grudnia 2021


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2050 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.


Uchwała Nr XXVIII/282/2021 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok (457kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Ptaszyńska (31 grudnia 2021, 08:11:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 214