NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVII/280/2021Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 29 listopada 2021uchylająca uchwałę Nr III/23/2018 w sprawie powołania Doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Lubrańcu oraz ustalenia składu liczebnego i osobowego radnych, oraz uchwałę Nr III/24/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w LubrańcuNa podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z póź. zm. w związku z § 6 ust. 5 Statutu Gminy Lubraniec stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/175/2020 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 listopada 2020 roku publ. Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 6227

Uchwała nr XXVII/280/2021
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 29 listopada 2021


uchylająca uchwałę Nr III/23/2018 w sprawie powołania Doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Lubrańcu oraz ustalenia składu liczebnego i osobowego radnych, oraz uchwałę Nr III/24/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Lubrańcu

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z póź. zm. w związku z § 6 ust. 5 Statutu Gminy Lubraniec stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/175/2020 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 listopada 2020 roku publ. Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 6227


Uchwała Nr XXVII/280/2021 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 listopada 2021 r. uchylająca uchwałę Nr III/23/2018 w sprawie powołania Doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Lubrańcu oraz ustalenia składu liczebnego i osobowego radnych... (210kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Ptaszyńska (1 grudnia 2021, 08:39:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 212