NULL string(0) ""

Uchwała nr XIX/179/2020Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 29 grudnia 2020w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji LubraniecNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm., art. 87 ust. 1 i 4 oraz art. 92 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Dz. U. z d 2020 r. poz. 310 z późn. zm. w związku z § 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji Dz. U. z 2018 r. poz. 1586 po uzgodnieniu z Dyrektorem Zarządu Zlewni we Włocławku oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Uchwała nr XIX/179/2020
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 29 grudnia 2020


w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lubraniec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm., art. 87 ust. 1 i 4 oraz art. 92 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Dz. U. z d 2020 r. poz. 310 z późn. zm. w związku z § 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji Dz. U. z 2018 r. poz. 1586 po uzgodnieniu z Dyrektorem Zarządu Zlewni we Włocławku oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy


Uchwała Nr XIX/179/2020 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lubraniec (571kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 2021 poz. 428 z dnia 2021-01-21

metryczka


Opublikował: Anna Ptaszyńska (7 stycznia 2021, 10:33:57)

Ostatnia zmiana: Anna Ptaszyńska (27 stycznia 2021, 11:55:22)
Zmieniono: publikacja w Dzienniku Urzędowym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 329