NULL string(0) ""

Uchwała nr III/22/2006Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 27 grudnia 2006w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej w LubrańcuNa podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity ustawy z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. /

Uchwała nr III/22/2006
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 27 grudnia 2006


w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Lubrańcu

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity ustawy z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. /


                                                R A D A   M I E J S K A
                                                     U C H W A L A :
 
 
                                                           §  1
 
 
Zatwierdza się plany pracy komisji Rady Miejskiej w Lubrańcu stanowiące załączniki Nr  1, 2, 3 i 4  do uchwały.
 
 
                                                          §  2
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
 
 
                                                                              PRZEWODNICZĄCY
                                                                         Rady Miejskiej w Lubrańcu
 
 
                                                                              Ryszard Czynszak

Załącznik Nr 1 PLAN PRACY Komisji Budżetowo - Finansowej i Rolnictwa na I półrocze 2007 roku. (83kB) pdf

Załącznik Nr 2 PLAN PRACY Komisji Infrastruktury Technicznej, Porządku Publicznego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska na I półrocze 2007r. (60kB) pdf

Załącznik Nr 3 Plan pracy Komisji Kultury, Zdrowia, Sportu, Edukacji, Spraw Rodziny i Bezrobocia na I półrocze 2007 roku (60kB) pdf

Załącznik Nr 4 PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA I PÓŁROCZE 2007 roku (56kB) pdf

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (13 lutego 2007, 10:41:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2041