NULL string(0) ""

Uchwała nr XVIII/172/2020Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 30 listopada 2020w sprawie szczegółowego świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm. w związku z art. 6 r ust. 3, ust. 3b, ust. 3c i ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 oraz po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku

Uchwała nr XVIII/172/2020
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 30 listopada 2020


w sprawie szczegółowego świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm. w związku z art. 6 r ust. 3, ust. 3b, ust. 3c i ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 oraz po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku


Uchwała Nr XVIII/172/2020 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w za (1571kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 2020 poz. 6225 z dnia 2020-12-08

metryczka


Opublikował: Anna Ptaszyńska (1 grudnia 2020, 14:36:31)

Ostatnia zmiana: Anna Ptaszyńska (10 grudnia 2020, 08:43:12)
Zmieniono: publikacja w Dzienniku Urzędowym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 399