NULL string(0) ""

Uchwała nr III/19/2006Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 27 grudnia 2006w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2007 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Uchwała nr III/19/2006
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 27 grudnia 2006


w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).


UCHWAŁA Nr III/19/2006 z dnia 27 grudnia 2006 roku (93kB) pdf

Informacja opisowa do budżetu Gminy i Miasta Lubraniec na 2007 rok - uzasadnienie (287kB) pdf

Załącznik nr 1 D O C H O D Y (107kB) pdf

Załącznik nr 2 WYDATKI (153kB) pdf

Załącznik nr 3 LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2007 – 2009 (81kB) pdf

Załącznik nr 3a Zadania inwestycyjne w 2007 r. (78kB) pdf

Załącznik nr 4 Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (105kB) pdf

Załącznik nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2007 r. (70kB) pdf

Załącznik nr 6Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r. (95kB) pdf

Załącznik nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007 r. (65kB) pdf

Załącznik nr 8 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r. (82kB) pdf

Załącznik nr 9 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r. (84kB) pdf

Załącznik nr 10 Dotacje przedmiotowe w 2007 r. (80kB) pdf

Załącznik nr 11 Dotacje podmiotowe w 2007 r. (85kB) pdf

Załącznik nr 12 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące (82kB) pdf

Załącznik nr 13 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (87kB) pdf

Załącznik nr 14 Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne (73kB) pdf

Załącznik Nr 15 WYKAZ DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA NA 2007 ROK (54kB) pdf

 

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (13 lutego 2007, 10:14:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1952