NULL string(0) ""

Uchwała nr III/14/2006Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 27 grudnia 2006zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/265/2005 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2006 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Uchwała nr III/14/2006
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 27 grudnia 2006


zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/265/2005 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)


Uchwała Nr III/14/2006 z dnia 27 grudnia 2006 r. (188kB) pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały NrIII/14/2006 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK (72kB) pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały NrIII/14/2006 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK (77kB) pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały NrIII/14/2006 Wykaz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2006 rok (115kB) pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały NrIII/14/2006 PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA LUBRANIEC (80kB) pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały NrIII/14/2006 Prognozowane kwoty długu na 2006 rok i lata następne (95kB) pdf

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (12 lutego 2007, 12:02:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1866