NULL string(0) ""

Uchwała nr XII/110/2019Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 30 grudnia 2019w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rokNa podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 852 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.

Uchwała nr XII/110/2019
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 852 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.


Uchwała Nr XII/110/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dn. 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok (743kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Ptaszyńska (8 stycznia 2020, 09:33:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 443