NULL string(0) ""

Uchwała nr I /7/2006Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 24 listopada 2006w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowo – Finansowej i Rolnictwa Rady Miejskiej w Lubrańcu Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz § 68 ust. 1 Statutu Gminy i Miasta Lubraniec stanowiącego załącznik do uchwały Nr II/4/2002 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 13 grudnia 2002 roku ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2003 r. Nr 22, poz. 443 z późn. zm. )

Uchwała nr I /7/2006
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 24 listopada 2006


w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowo – Finansowej i Rolnictwa Rady Miejskiej w Lubrańcu

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz § 68 ust. 1 Statutu Gminy i Miasta Lubraniec stanowiącego załącznik do uchwały Nr II/4/2002 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 13 grudnia 2002 roku ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2003 r. Nr 22, poz. 443 z późn. zm. )


                                                      R a d a   M i e j s k a
                                                     uchwala, co następuje:
 
                                                                  §  1
 
Radnego Stanisławskiego Tadeusza wybiera się na Przewodniczącego Komisji Budżetowo – Finansowej i Rolnictwa Rady Miejskiej w Lubrańcu.
                                     
                                                                  §  2
 
Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                        
 
 
 
                                                                                 Przewodniczący
                                                                        Rady Miejskiej w Lubrańcu
                                                                                          
                                                                                Ryszard Czynszak
  
 
 
 
 
 
                                                        U Z A S A D N I E N I E
 
 
 
      § 68 ust. 1 Statutu Gminy i Miasta  określa, że przewodniczących komisji wybiera rada miejska spośród członków komisji, w komisji budżetowo – finansowej i rolnictwa  pracuje 5 radnych.
Członkowie komisji spośród siebie na przewodniczącego wytypowali radnego Tadeusza Stanisławskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. 
      Wobec powyższego wnoszę o podjęcie stosownej uchwały.

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (29 listopada 2006, 09:57:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2609