NULL string(0) ""

Uchwała nr I /3/2006Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 24 listopada 2006powołania składu osobowego Komisji Budżetowo – Finansowej i Rolnictwa Rady Miejskiej w Lubrańcu Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz § 18 ust. 1 pkt 2 Statutu Gminy i Miasta Lubraniec stanowiącego załącznik do uchwały Nr II/4/2002 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 13 grudnia 2002 roku ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2003 r. Nr 22, poz. 443 z późn. zm. )

Uchwała nr I /3/2006
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 24 listopada 2006


powołania składu osobowego Komisji Budżetowo – Finansowej i Rolnictwa Rady Miejskiej w Lubrańcu

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz § 18 ust. 1 pkt 2 Statutu Gminy i Miasta Lubraniec stanowiącego załącznik do uchwały Nr II/4/2002 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 13 grudnia 2002 roku ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2003 r. Nr 22, poz. 443 z późn. zm. )


                                       Rada Miejska uchwala, co następuje:


                                                          §  1
 
1. Powołuje się Komisję Budżetowo – Finansową i Rolnictwa Rady Miejskiej w Lubrańcu
    w następującym składzie:
 
    1)  Radny Jakóbowski Adam
 
    2)  Radny Okoniewski Mirosław     
 
    3)  Radny Stanisławski Tadeusz
 
    4) Radny Strzelecki Stanisław
 
    5) Radny Urbański Jacek
                                                                                           
                                                         §  2
 
Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                        
 
 
 
                                                                                 Przewodniczący
                                                                        Rady Miejskiej w Lubrańcu
                                                                                           
                                                                               Ryszard Czynszak
 
 
 

                                                U Z A S A D N I E N I E
 
 
 
         § 18 Statutu Gminy i Miasta Lubraniec określono, że rada powołuje 4 stałe komisje, a radny może być członkiem najwyżej 1 komisji z wyłączeniem komisji rewizyjnej.
§ 68 ust. 2 określa, że w komisji budżetowo – finansowej i rolnictwa pracuje 5 radnych, radni w czasie przerwy w obradach dzisiejszej sesji zadeklarowali swój udział do prac w poszczególnych komisjach rady miejskiej.
         Wobec powyższego wnoszę o podjęcie stosownej uchwały dotyczącej powołania składu osobowego komisji budżetowo – finansowej i rolnictwa.

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (29 listopada 2006, 09:36:19)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (29 listopada 2006, 09:39:01)
Zmieniono: formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2894