NULL string(0) ""

Uchwała nr III/20/2018Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 28 grudnia 2018w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na 2019 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm

Uchwała nr III/20/2018
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 28 grudnia 2018


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm


Uchwała Nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na 2019 rok (1114kB) pdf

Załącznik do uchwały Nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku Budżet Gminy Lubraniec na 2019 rok - Dochody (1177kB) pdf

Załącznik do uchwały Nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku Budżet Gminy Lubraniec na 2019 rok - Wydatki (2832kB) pdf

Załącznik do uchwały Nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku - Wydatki inwestycyjne na 2019 rok (532kB) pdf

Załącznik do uchwały Nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku - Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku (57kB) pdf

Załącznik do uchwały Nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku. (389kB) pdf

Załącznik do uchwały Nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku (230kB) pdf

Załącznik do uchwały Nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku (239kB) pdf

Załącznik do uchwały Nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku - Wydatki ze środków Funduszu sołeckiego na 2019 rok (875kB) pdf

Załącznik do uchwały Nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku - Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2019 roku (195kB) pdf

Załącznik do uchwały Nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku - Przeznaczenie zaplanowanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (92kB) pdf

Załącznik do uchwały Nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku - Wykaz dochodów Skarbu Państwa na 2019 rok (116kB) pdf

Załącznik do uchwały Nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku - Informacja opisowa budżetu Gminy Lubraniec na 2019 rok - uzasadnienie (3126kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
780 z dnia 2019-02-07

metryczka


Opublikował: Anna Ptaszyńska (21 stycznia 2019, 10:59:10)

Ostatnia zmiana: Anna Ptaszyńska (8 lutego 2019, 07:49:11)
Zmieniono: publikacja w Dzienniku Urzędowym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 642