NULL string(0) ""

Uchwała nr XIII/87/2015Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 30 grudnia 2015w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2016Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) 

Uchwała nr XIII/87/2015
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 30 grudnia 2015


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) 


Uchwała Nr XIII/87/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2016 (519kB) pdf

Załącznik nr 1- Budżet Gminy Lubraniec na 2016 rok- Dochody (1695kB) pdf

Załącznik nr 2- Budżet Gminy Lubraniec na 2016 rok- Wydatki (4447kB) pdf

Załącznik nr 3- Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku (892kB) pdf

Załącznik nr 4- Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. (215kB) pdf

Załącznik nr 5- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. (388kB) pdf

Załącznik nr 6- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r. (195kB) pdf

Załącznik nr 7- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. (171kB) pdf

Załącznik nr 8- Wydatki ze środków funduszu sołeckiego na 2016 rok (349kB) pdf

Załącznik nr 9- Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2016 roku (201kB) pdf

Załącznik nr 10- Przeznaczenie zaplanowanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (88kB) pdf

Załącznik nr 11- Wykaz dochodów Skarbu Państwa na 2016 rok (133kB) pdf

Informacja opisowa dla budżetu Gminy Lubraniec na 2016 rok- uzasadnienie (5251kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 2016.387 z dnia 2016-01-27

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (19 stycznia 2016, 13:56:10)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (1 lutego 2016, 15:22:43)
Zmieniono: dodanie informacji o publikacji uchwał w Dzienniku Urzędowym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 850