NULL string(0) ""

Uchwała nr XIII/85/2015Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 30 grudnia 2015zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „ Planu rozwoju miejscowości Krowice ”Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ) oraz § 4 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych ” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1414 )

Uchwała nr XIII/85/2015
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 30 grudnia 2015


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „ Planu rozwoju miejscowości Krowice ”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ) oraz § 4 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych ” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1414 )


Uchwała Nr XIII/85/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju miejscowości Krowice” (319kB) pdf

Plan rozwoju miejscowości KROWICE Gmina Lubraniec (1477kB) pdf

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (19 stycznia 2016, 12:45:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 541