NULL string(0) ""

Uchwała nr XIII/81/2015Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 30 grudnia 2015zmieniająca uchwałę Nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2015 - 2020Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8  i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) 

Uchwała nr XIII/81/2015
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 30 grudnia 2015


zmieniająca uchwałę Nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2015 - 2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8  i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) 


Uchwała Nr XIII/81/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2015 - 2020 (322kB) pdf

Załącznik nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa (1878kB) pdf

Wykaz przedsięwzięć do WPF (2436kB) pdf

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (19 stycznia 2016, 11:06:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 559