NULL string(0) ""

Uchwała nr III/19/2014Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 29 grudnia 2014w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2015Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.

Uchwała nr III/19/2014
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 29 grudnia 2014


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.


UCHWAŁA NR III/19/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2015 (5130kB) pdf

Załącznik nr 1 do uchwały NR III/19/2014 - DOCHODY (2277kB) pdf

Załącznik nr 2 do uchwały NR III/19/2014 - WYDATKI (4868kB) pdf

Załącznik nr 3 do uchwały NR III/19/2014 - Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku (1442kB) pdf

Załącznik nr 4 do uchwały NR III/19/2014 - Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku (205kB) pdf

Załącznik nr 5 do uchwały NR III/19/2014 - - dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r. (419kB) pdf

Załącznik nr 6 do uchwały NR III/19/2014 - dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień organami administracji rządowej w 2015r. (175kB) pdf

Załącznik nr 7 do uchwały NR III/19/2014 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015r. (222kB) pdf

Załącznik nr 8 do uchwały NR III/19/2014 - Wydatki ze srodków funduszu sołeckiego na 2015 rok (379kB) pdf

Załącznik nr 9 do uchwały NR III/19/2014 - Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2015 roku (264kB) pdf

Załącznik nr 10 do uchwały NR III/19/2014 - Przeznaczenie zaplanowanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (102kB) pdf

Załącznik nr 11 do uchwały NR III/19/2014 - Wykaz dochodów Skarbu Państwa na 2015 rok (153kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 2015,245 z dnia 2015-01-29

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (2 lutego 2015, 12:55:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 880