NULL string(0) ""

Uchwała nr III/18/2014Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 29 grudnia 2014w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2015 - 2020 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. ) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.

Uchwała nr III/18/2014
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 29 grudnia 2014


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2015 - 2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. ) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.


UCHWAŁA NR III/18/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2015 - 2020 (968kB) pdf

Załącznik nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa (1739kB) pdf

Załącznik nr 2 do uchwały - Wykaz przedsięwzięć do WPF (461kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (2 lutego 2015, 12:07:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 741