NULL string(0) ""

Uchwała nr XXV/291/2013Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 30 grudnia 2013uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2014 - 2020 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. ) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.

Uchwała nr XXV/291/2013
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 30 grudnia 2013


uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2014 - 2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. ) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.


UCHWAŁA NR XXV/291/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2014 - 2020 (3590kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (25 stycznia 2014, 20:05:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1119