NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIV/283/2013Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 12 grudnia 2013w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. ) oraz art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399

Uchwała nr XXIV/283/2013
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 12 grudnia 2013


w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. ) oraz art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399


UCHWAŁA NR XXIV/283/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych oraz za usługi w zakresie opró (642kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 2014 poz. 114 z dnia 2014-01-13

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (8 stycznia 2014, 00:12:44)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (20 stycznia 2014, 12:23:10)
Zmieniono: publikacja numeru dziennika urzędowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2127