NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIV/282/2013Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 12 grudnia 2013w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy LubraniecNa podstawie art. 6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.

Uchwała nr XXIV/282/2013
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 12 grudnia 2013


w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubraniec

Na podstawie art. 6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.


UCHWAŁA NR XXIV/282/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubraniec (1917kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 2014 poz. 113 z dnia 2014-01-13

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (8 stycznia 2014, 00:08:22)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (20 stycznia 2014, 12:22:17)
Zmieniono: publikacja numeru dziennika urzędowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1906