NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIV/278/2013Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 12 grudnia 2013w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Lubraniec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. ) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn zm

Uchwała nr XXIV/278/2013
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 12 grudnia 2013


w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Lubraniec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. ) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn zm


UCHWAŁA NR XXIV/278/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Lubraniec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok (2319kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (7 stycznia 2014, 23:58:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1246