NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIV/277/2013Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 12 grudnia 2013zmiana uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze Gminy LubraniecNa podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. )) w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm. ))

Uchwała nr XXIV/277/2013
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 12 grudnia 2013


zmiana uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze Gminy Lubraniec

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. )) w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm. ))


UCHWAŁA NR XXIV/277/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. zmiana uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących s (247kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2014 r. poz. 111 z dnia 2014-01-13

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (7 stycznia 2014, 23:50:08)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (20 stycznia 2014, 12:16:01)
Zmieniono: publikacja nr dziennika urzędowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1213